Završena savjetovanja

2020. godina:


2019. godina:


2018. godina:

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PREKO ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PREKO ZA 2018. GODINU

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PREKO ZA 2019. GODINU

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PREKO ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2025. GODINE


2017. godina:

Izvješće o prethodnom savjetovanju – pružanje usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti

Prethodno savjetovanje – pružanje usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU – MODERNIZACIJA- ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PREKO

Detalje o održavnim javnim raspravama Općine Preko pogledajte na sljedećoj poveznici:

Javne rasprave

Skip to content