Urbanistički planovi uređenja

UPU Ugljan TZ Ljoka

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Komunalna mreža Elektroopskrba i DTK
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Načini uvjeti gradnje
Opći i obvezni dio plana

UPU DPU Mačjak Šumljak

Uvjeti gradnje
Uvjeti korištenja
Promet
Namjena
Tekstualni dio I
Tekstualni dio II

Izmjene i dopune UPU Mačjak Šumljak

Opći i obvezni dio
Integralni tekst – obrazloženje i odredbe

II. Izmjene i dopune UPU Mačjak Šumljak

1. Korištenje i namjena površina
2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina
4. Način i uvjeti gradnje
Odluka od donošenju Plana_ SLUZBENI-GLASNIK-3-22
OPĆI I OBVEZNI DIO PLANA

UPU Mali Lukoran

0. Postojeće stanje
1. Namjena površina
2.1. Prometna mreža
2.2. Elektroenergetska mreža
2.3. Telekomunikacijska mreža
2.4. Vodovodna mreža
2.5. kanalizacijska mreža
3. Uvjeti korištenja
4.1. Uvjeti gradnje – Oblici korištenja
4.2. Uvjeti gradnje – Načini gradnje
UPU GP Mali Lukoran – USVOJENO (KNJIGA I)
UPU GP Mali Lukoran – USVOJENO (KNJIGA II)

Izmjene i dopune UPU Kobiljak

0. Postojeće stanje
1. Namjena površina
2.1. Prometna mreža
2.2. Elektroenergetska mreža
2.3. Telekomunikacijska mreža
2.4. Vodovodna mreža
2.5. Kanalizacijska mreža
3. Uvjeti korištenja
4. Način i uvjeti gradnje

DPU trajektne luke Preko

Evidencija IiD DPU trajektna luka Preko SGOP 06-21
Obrazloženje i prikaz izmjena
Odluka o odredbe
Odredbe
0. Postojeće stanje
1. Namjena
2A. Promet
2B. Energetika i telekomunikacije
2C. Voda i odvodnja
3. Uvjeti korištenja i zaštite
4. Uvjeti gradnje
Odluka o donošenju – DPU trajektna luka Preko SGOP OBJAVA

Skip to content