Urbanistički planovi uređenja

UPU Sutomišćica – jugozapad

Odredbe
Namjena
Promet
Elektroenergetika
Vodovod
Zaštita
Uvjeti gradnje

UPU Lukoran – središnji dio

Odredbe
Tekstualni dio
Prilozi
Uvjeti gradnje
Zaštita
Vodovod
Elektroenergetika
Promet
Namjena

UPU Ugljan Batalaža Lučino Selo

Odredbe
Prilozi
Namjena
Promet
Elektroenergetika
Vodovod
Zaštita
Uvjeti gradnje

UPU Ugljan Soline Stipanići Pešun

Način gradnje
Zaštita
Vodovod
Elektroenergetika
Promet
Namjena
Prilozi
Odredbe

UPU Ugljan Sušica istok

Način gradnje
Zaštita
Vodovod
Elektroenergetika
Promet
Namjena
Prilozi
Odredbe

UPU Ugljan Sušica zapad

Način gradnje
Zaštita
Vodovod
Elektroenergetika
Promet
Namjena
Prilozi
Odredbe

UPU Ugljan Šegići

Uvjeti gradnje
Zaštita
Vodovod
Elektroenergetika
Promet
Namjena
Prilozi
Odredbe

UPU Preko sjeverozapad

Tekstualni dio I
Tekstualni dio II
Namjena
Promet
Elektroenergetika
Vodovod
Zaštita
Uvjeti gradnje
Telekomunikacije
Kanalizacija

UPU Preko sjeverozapad – 2013.

Način i uvjeti gradnje

UPU Ošljak

Obrazloženje
Odluka
Namjena
Promet
Elektroenergetika
Vodovod
Zaštita
Uvjeti gradnje

UPU Lukoran – istok

Odredbe
Prilozi
Postojeće stanje
Namjena
Promet
Elektroenergetika
Vodovod
Zaštita
Način gradnje

UPU Preko jugozapad

Način gradnje
Zaštita
Vodovod
Elektroenergetika
Promet
Namjena
Tekstualni dio I
Tekstualni dio II

UPU Ugljan Gornje selo i uvala Muline

Uvjeti gradnje
Zaštita
Vodovod
Elektroenergetika
Promet
Namjena
Tekstualni dio I
Tekstualni dio II

UPU Ugljan TZ Ljoka

Uvjeti gradnje
Zaštita
Promet
Namjena
Tekstualni dio I
Tekstualni dio II

UPU Ugljan Varos Strihine

Oblici korištenja
Kanalizacija
Telekomunikacije
Zaštita
Vodovod
Elektroenergetika
Promet
Namjena
Tekstualni dio I
Tekstualni dio II

UPU DPU Macjak Sumljak

Uvjeti gradnje
Uvjeti korištenja
Promet
Namjena
Studija utjecaja na okoliš
Tekstualni dio I
Tekstualni dio II

UPU Ugljan – Jug

Prilozi
Uvjeti gradnje
Korištenje
Promet
Voda i odvodnja
Elektroenergetika
Postojeće stanje
Namjena
Odredbe

Skip to content