Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove

Pročelnica upravnog odjela za opće, pravne i ekonomske poslove

Martina Sorić, dipl. iur.
Tel: 023 286 445; 023 286 226
Fax: 023 286 702
E mail: martina.soric@preko.hr

 

Viši savjetnik za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu

Kristina Gruber, dipl. iur
Tel: 023 286 858
E mail: opcina-preko@zd.t-com.hr

 

Viši savjetnik za proračun i financije

Marija Miočić, dipl. oec.
E mail: marija.miocic@preko.hr

Referent za računovodstvo i financije

Emili Stipanov
E mail: emili.stipanov@preko.hr

 

Viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću

Jasna Marcelić, univ. spec. komp. polit.
E mail: jasna.marcelic@preko.hr

 

Viši referent za društvene djelatnosti, turizam i europske integracije

Valentin Bakota, bacc. oec.
E mail: valentin.bakota@preko.hr

Skip to content