THEMATIC

Naziv projekta: Tourism founded on Innovation Capacities

Akronim:  THEMATIC

Vodeći partner: University of Basilicata

Projektni partneri: Regional agency for territorial promotion of Basilicata, ENTERPRISE GREECE S.A, Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania, Municipality of Preko, Region of Epirus – Regional Unit of Thesprotia, City Municipality Mediana – City of Nis, BSC, Business support centre Ltd., Kranj, Zlatibor Regional Development Agency

Kratki opis projekta:

Glavni cilj projekta je promicanje razvoja održivog i pristupačnog turizma u Jadransko-jonski regiji, koji se temelji na prirodnim, kulturnim i povijesnim resursima. Jadransko-jonska regija bogata je prirodnom i kulturnom baštinom od kojih su mnoga uvrštena na UNESCO-ov popis svjetske baštine. Novi trendovi pokazuju povećanje potražnje za tematskim turizmom, čime se otvara se mogućnost proširenja turističke ponude. Brz i nekontroliran razvoj turizma može dovesti do smanjenja konkurentnosti i održivosti turističkih destinacija,  a samim time  i do smanjene pristupačnosti za turiste s posebnim potrebama.  

 Projekt THEMATIC okuplja inovativne i istraživačke centre, visokoobrazovne institucije, mjerodavna tijela i poslovne dionike kako bi se razvila sveobuhvatna inovativna strategija, prema „trostrukom helix“ pristupu,  odnosno kako bi se iskoristile nove mogućnosti te smanjili mogući rizici.

Projektom će se omogućiti stvaranje zajedničkog okvira u svrhu jačanja kapaciteta na područjima planiranja i upravljanja održivim i pristupačnim turizmom. Projektni partneri uspostaviti će trajnu komunikaciju koja će omogućiti razvoj akcijskog plana usmjerenog na zajedničke ciljeve. Time će se stvoriti zajednički alati za materijalna i nematerijalna ulaganja u tematski turizam, uključujući repertoar najboljih praksi i smjernica za studije izvodljivosti za javna i privatna ulaganja na području kulturnog turizma.

Glavni ciljevi projekta su:

  1. Stvoriti strategiju i akcijske planove za izgradnju kapaciteta za održivi, pristupačni i kulturni turizam
  2. Osmisliti, provesti i promovirati pilot akciju inicijative za razvoj održivog i pristupačnog turizma

Očekivani rezultati projekta:

Glavni rezultat projekta biti će povećanje inovacijskih kapaciteta turizma Jadransko-jonske regije koji se temelji na prirodnom i kulturnom turizmu.

U sklopu projekta općina Preko će realizirati pilot vezan uz sanaciju plaže Jaz, opremanje plaže s inovativnim sadržajima kao što su e-punionice te izradu Strategije razvoja Općine Preko nakon COVID-19 pandemije.

Prioritetna os: 2 – Održiva regija

Ukupna vrijednost projekta: 1,448,999.17 EUR

Iznos koji sufinancira EU iz ERDF: 1,231,649.26 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2020 – 28.02.2022 (24 mjeseca)

Ukupna vrijednost za Preko: 161.999,91 EUR

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.


Preuzmite dokument

Skip to content