Savjetovanja u tijeku

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

Ponovna javna rasprava
GP Lukoran
GP Preko Poljana Sutomišćica i Ošljak
GP Sestrunj i Rivanj
GP Ugljan
Namjena
Promet
Energetika
Voda
Odvodnja
Zaštita – kulturna baština
Zastita – mjere
Zastita – priroda
Tekstualni dio

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE – PRUŽANJE ENERGETSKE USLUGE U UŠTEDI ELEKTRIČNE ENERGIJE U JAVNOJ RASVJETI OPĆINE PREKO:

Prethodno savjetovanje – pružanje usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti

Skip to content