Savjetovanja u tijeku

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE – PRUŽANJE ENERGETSKE USLUGE U UŠTEDI ELEKTRIČNE ENERGIJE U JAVNOJ RASVJETI OPĆINE PREKO:

Prethodno savjetovanje – pružanje usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti