Sjednice općinskog vijeća

Materijali za sjednice općinskog vijeća:

SAZIV VIJEĆA 2017-2021:

8. sjednica OV 2018

7. sjednica OV 2018.

6. sjednica OV 2018.

5. sjednica OV 2017.

4. sjednica OV 2017.

2. sjednica OV 2017.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

 

SAZIV VIJEĆA 2013-2017:

28. sjednica OV 2016.

27. sjednica OV 2016.

26. sjednica OV 2016

25. sjednica OV 2016

24. sjednica OV 2016.

23. sjednica OV 2016

22.sjednica OV 2016

21. sjednica OV 2016

20. sjednica OV 2015.

19. sjednica OV 2015.

18. sjednica OV 2015.

17. sjednica OV 2015.

16. sjednica OV 2015.

15. sjednica OV 2014.

14. sjednica OV 2014.

13. sjednica OV 2014.

12. sjednica OV 2014.

11. sjednica OV 2014.

10. sjednica OV 2014.

9. sjednica OV 2014.

8. sjednica OV 2014.

7. sjednica OV 2013.

6. sjednica OV 2013.

5. sjednica OV 2013.

4. sjednica OV 2013.

3. sjednica OV 2013.

2. sjednica OV 2013.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća