Prostorni plan uređenja Općine Preko

Datoteke u grafičkom dijelu su u DWF formatu, za pregledavanje preuzmite i instalirajte na Vaše računalo program Autodesk DWF Viewer (1-15MB), ili koristite Google Chrome kao preglednik.

Izvješće o javnoj raspravi u postupku donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PREKO 2022. – PRIJEDLOG PLANA – PONOVNA JAVNA RASPRAVA

Ponovna javna rasprava PPUO Preko

GRAFIKA PPUOP PREKO:

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PREKO 2022. – PRIJEDLOG PLANA

LIST 1 NAMJENA 06 2022
LIST 2a PROMET 06 2022
LIST 2b TK I ENERGETIKA 06 2022
LIST 2c VODOOPSKRBA 06 2022
LIST 2D ODVODNJA 06 2022
LIST 3a GRAD BASTINA 06 2022
LIST 3b ZASTITA PRIRODE 06 2022
LIST 3c PLANSKE MJERE ZASTITE 06 2022
NACRT ODLUKE I ODREDBE PP 06 2022
OBRAZLOZENJE I PRIKAZ IZMJENA PP 06 2022
GP LUKORAN PP 06 2022
GP PREKO SUTOMIŠĆICA POLJANA I OSLJAK PP 06 2022
GP SESTRUNJ I RIVANJ PP 06 2022
GP UGLJAN PP 06 2022

PROSTORNI PLAN 2019. – NA SNAZI

Obrazloženje plana – pročišćeni tekst

PPUO Preko Odluka
Voda
Energetika
Promet
Zaštita kulturne baštine
Zaštita prirode
Zaštita mjere
Namjena
Odvodnja
Ugljan (pdf) / Ugljan (dwfx)
Preko, Poljana, Sutomišćica (pdf) / Preko, Poljana, Sutomišćica (dwfx)
Sestrunj, Rivanj (pdf) / Sestrunj, Rivanj (dwfx)
Lukoran (pdf) / Lukoran (dwfx)


PROSTORNI PLAN 2012. – IZVAN SNAGE

PPUO Preko Obrazloženje
PPUO Preko Odluka i odredbe
Voda
Energetika
Promet
Prirodna baština
Planske mjere zaštite
Namjena
Odvodnja
Ugljan
Preko, Poljana, Sutomišćica, Sestrunj, Rivanj
Lukoran

Skip to content