Prostorni plan uređenja Općine Preko

Datoteke u grafičkom dijelu su u DWF formatu, za pregledavanje preuzmite i instalirajte na Vaše računalo program Autodesk DWF Viewer (1-15MB), ili koristite Google Chrome kao preglednik.

PROSTORNI PLAN 2023. – NA SNAZI

Obrazloženje plana
Pročišćeni tekst IiD PPUO Preko 01_23

PPUO Preko Odluka
Voda
Energetika
Promet
Zaštita kulturne baštine
Zaštita prirode
Zaštita mjere
Namjena
Odvodnja
GP Ugljan (pdf)
GP Preko, Sutomišćica, Poljana i Ošljak (pdf)
GP Sestrunj i Rivanj (pdf)
GP Lukoran (pdf)

Skip to content