Proračun 2022.


PRORAČUN OPĆINE PREKO ZA 2022.


Prijedlog proračuna Općine Preko za 2022.godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Naslovna
Račun prihoda
Račun rashoda
Izvori financiranja – prihodi
Izvori financiranja – rashodi
Sredstva iz prethodnih godina
Račun zaduživanja/financiranja
Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji
Proračun prema organizacijskoj klasifikaciji
Posebni dio


Proračun Općine Preko za 2022.godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Naslovna
Račun prihoda
Račun rashoda
Izvori financiranja – prihodi
Izvori financiranja – rashodi
Sredstva iz prethodnih godina
Račun zaduživanja/financiranja
Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji
Proračun prema organizacijskoj klasifikaciji
Posebni dio
Tablica
Obrazloženje

Skip to content