Proračun 2020.


PRORAČUN OPĆINE PREKO ZA 2020.

Odluka o proračunu Općine Preko za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Proračun Općine Preko za za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu – tablica 1

Proračun Općine Preko za za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu – tablica 2 (xlsx)

Račun prihoda (xlsx)

Račun rashoda (xlsx)

Posebni dio (xlsx)

Račun zaduživanja i financiranja (xlsx)

Proračun Općine Preko za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu – funkcijska klasifikacija (xlsx)

Proračun Općine Preko za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu – organizacijska klasifikacija (xlsx)

Obrazloženje proračuna Općine Preko za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Odluka o planu razvojnih programa za razdoblje 2020. – 2022.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2020. – 2022. (xlsx)

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Preko za 2020. godinu

Program javnih potreba u sportu na području Općine Preko za 2020. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko za 2020. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Preko za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2020. godinu


I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PREKO ZA 2020. GODINU

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Preko za 20020. godinu

Naslovna

Račun prihoda

Račun rashoda

Račun zaduživanja/financiranja

Sredstva iz prethodnih godina

Posebni dio

Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji

Proračun prema organizacijskoj klasifikaciji

Izvori financiranja – prihodi

Izvori financiranja – rashodi

Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Preko za 2020. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Preko za 2020. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Preko za 2020. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu na području Općine Preko za 2020. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PREKO ZA 2020. GODINU

Naslovna

Račun prihoda

Račun rashoda

Izvori financiranja – prihodi

Izvori financiranja – rashodi

Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun zaduživanja/financiranja

Sredstva iz prethodnih godina

Proračun prema ekonomskoj klasifikaciji

Proračun prema organizacijskoj klasifikaciji

Posebni dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2020. godinu

Obrazloženje

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Preko za 2020. godinu


 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PREKO ZA 2020. GODINU

Naslovna

Račun prihoda

Račun rashoda

Račun zaduživanja/financiranja

Sredstva iz prethodnih godina

Posebni dio

Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvori financiranja – prihodi

Izvori financiranja – rashodi

Obrazloženje

Plan razvojnih programa

Odluka prihvaćanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Preko za 2020. godinu

Odluka II. Izmjeni i dopuni Odluke o Planu razvojnih programa za 2020. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Preko – II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Preko za 2020. godinu

Program javnih potreba u športu na području Općine Preko – II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Preko za 2020. godinu

Program građenja  komunalne infrastrukture – II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Preko za 2020. godinu

 

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu

Bilješke uz Godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Preko  za 2020.godinu

Naslovna

Račun prihoda

Račun rashoda

Izvori financiranja – prihodi

Izvori financiranja – rashodi

Proračun prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun zaduživanja/financiranja

Sredstva iz prethodnih godina

Proračun prema ekonomskoj klasifikaciji

Proračun prema organizacijskoj klasifikaciji

Posebni dio

Godišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2020.g.

Obrazloženje

Skip to content