Proračun 2019.

PRORAČUN OPĆINE PREKO ZA 2019.

Odluka o proračunu Općine Preko za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN

Naslovna strana

Račun prihoda

Račun rashoda

Račun rashoda – prošireni

Račun zaduživanja


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

ODLUKA O PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2019.-2021.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PREKO ZA RAZDOBLJE 2019-2021