Proračun 2017.

Proračun Općine Preko za 2017. godinu po stavkama:

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2017. GODINU – NASLOVNICA

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN-2017

USVOJENI PRORAČUN ZA 2017. GODINU

RASHODI PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Račun prihoda za 2017. godinu

Račun finaciranja za 2017. godinu

odluka o proračunu za 2017. godinu


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA:

Plan razvojnih programa Općine Preko 2017-2019


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Preko za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Preko za 2017. godinu

Račun prihoda i rashoda

Račun prihoda

Račun rashoda

Rashodi po proračunskim klasifikacijama za 2017. godinu

Račun zaduživanja


IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

Odluka o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Preko za razdoblje od 01. sječnja do 31. prosinca 2017. godine

Obrazloženje izmjena i dopuna Proračuna Općine Preko za 2017. godinu

Račun prihoda i rashoda

Račun prihoda

Račun rashoda

Rashodi po proračunskim klasifikacijama za 2017. godinu

Račun zaduživanja


IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Odluka o izmjeni Odluke o Planu razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019.

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Preko za razdoblje 2017.-2019. godine

Skip to content