Proračun 2016.

Proračun Općine Preko za 2016. godinu po stavkama:

ODLUKA O PRORAČUNU OPĆINE PREKO 2016.

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN 2016

PRORAČUN 2016. – RASHODI POSEBNI DIO

PRORAČUN 2016. – RAČUN PRIHODA

PRORAČUN 2016. – RAČUN RASHODA

PRORAČUN – Račun financiranja 2016.


PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Preko 2016-2018


POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU:

Odluka o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2016. godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2016


IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU:

IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2016. – OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOG REBALANSA

USVOJENI REBALANS PRORAČUNA

odluka o izmjeni i dopuni proračuna za 2016. g

Rashodi-rebalans 2016

Prihodi-rebalans 2016

Račun financiranja – rebalans 2016


IZVJEŠTAJ I IZVRŠENJU PRORAČUNA

Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Preko za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Preko za 2016. godinu

Račun prihoda

Račun rashoda

Rashodi po proračunskim klasifikacijama za 2016. godinu

Račun zaduživanja

Izvršenje plana razvojnih programa Općine Preko za 2016. godinu

Skip to content