Prethodno savjetovanje – pružanje usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PREKO KLASA: 363-01/17-01/66 URBROJ: 2198/13-3-17-1 Preko, 31. srpnja 2017. godine ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA   PREDMET: OBAVIJEST O PRETHODNOM...
31. srpnja 2017.0 DownloadsDownload