Potpore za novorođenčad

Vodeći brigu o mladim obiteljima u našoj općini te s ciljem da pozitivno djeluje na demografsku obnovu, Općina Preko u proračunu je osigurala sredstva za jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad.

Za prvo dijete jednokratna financijska pomoć iznosi 3 000 kuna, za drugo dijete 5 000 kuna, a za treće i svako iduće dijete po 7 000 kuna.

 

Iz Odluke o socijalnoj skrbi Općine Preko –  Klasa: 550-01/09-01/43; Urbroj: 2198/13-5-09-1; od 14. rujna 2009. godine.

NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD

Članak 12.

Za svako novorođeno dijete Općina Preko će izdvojiti jednokratnu novčanu pomoć .

Naknada za novorođenčad novčani je iznos na koji imaju pravo roditelji.

Članak 13.

Pravo na naknadu za novorođenčad može ostvariti i koristiti roditelj:

– ako oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište u Općini Preko u roku od 6 mjeseci od rođenja djeteta, uz uvjet da jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište u Općini Preko najmanje dvije godine

Naknada za novorođenčad roditelju podnositelju zahtjeva pripada u jednokratnom iznosu.

Članak 14.

Sredstva za naknadu za novorođeno dijete osiguravaju se u proračunu Općine Preko.

Visina naknade iznosi:

– za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.000,00 kuna jednokratno;

– za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 5.000,00 kuna jednokratno;

– za treće dijete i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 7.000,00 kuna

Naknada iz stavka 2. podstavak 1., 2. i 3. ovoga članka isplatit će se u roku od 30 dana od odlučivanja o zahtjevu.

Članak 15.

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za novorođenčad podnosi se Općini Preko, Jedinstveni upravni odjel, u roku od godine dana od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Uz zahtjev se moraju priložiti slijedeći dokazi:

– rodni list za svu djecu navedenu u zahtjevu,

– uvjerenje o prebivalištu obaju roditelja,

– rodni list djeteta,

O pravu na naknadu za novorođeno dijete i o njezinu iznosu na temelju dokaza odlučuje Jedinstveni upravni odjel u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ovo pravo se po istom osnovu ne može ostvariti na dva mjesta.

 

Obrazac sa zahtjevom za jednokratnom pomoći možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

OBRAZAC_ZAHTJEV_ZA_ISPLATU_NOVORODENCAD

 

Skip to content