Potpore umirovljenicima

Općina Preko socijalnu osjetljivost pokazuje i brigom o svojim umirovljenicima. Njima se, ukoliko ispune kriterije dohodovnog cenzusa, isplaćuje dodatna mjesečna naknada u iznosu od 100 ili 150 kuna.

 

Iz Odluke o socijalnoj skrbi Općine Preko –  Klasa: 550-01/09-01/43; Urbroj: 2198/13-5-09-1; od 14. rujna 2009. godine.

IV. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

1. NOVČANE POMOĆI

NOVČANA POMOĆ UMIROVLJENICIMA I OSOBAMA STARIJIM OD 65 GODINA

Članak 7.

Pravo na novčanu pomoć umirovljenicima ostvaruju umirovljenici čija je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.500,00 kuna mjesečno.

Korisnik se može odreći prava na pomoć iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Umirovljenik iz članka 7. ove odluke svrstava se u dvije skupine:

– I. skupina – umirovljenik čija je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.000,00 kuna mjesečno;

– II. skupina – umirovljenik čija mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznosi od 1.000,01 kuna do 1.500,00 kuna mjesečno.

Za umirovljenike iz I. skupine isplaćivati će se iznos od 150,00 kn mjesečno, a za umirovljenike iz II. skupine iznos od 100,00 kn mjesečno.

Osobe starije od 65 godina ostvaruju pravo na novčanu pomoć iz prethodnog stavka, a prema cenzusu prihoda.

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti samo jedan član zajedničkog kućanstva.

Osobama u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora, te osobama koje borave u inozemstvu u neprekidnom trajanju od 2 mjeseca, obustavlja se isplata prava na novčanu pomoć iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Umirovljenici koji su mirovinu ostvarili u Republici Hrvatskoj, pravo na pomoć iz članka 7. ove odluke ostvaruju na temelju mjesečnih podataka o visini mirovine Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područna služba Zadar (u daljnjem tekstu: HZMO), potvrde Porezne Uprave Zadar o dohotku za umirovljenika i bračnog druga i potvrde Turističke zajednice da se osoba ili bračni drug ne bavi iznajmljivanjem apartmana.

Ako obiteljsku mirovinu koristi više osoba, pravo na pomoć iz članka 7. ove odluke ostvaruje svaki korisnik, podnošenjem zahtjeva i uz dokaze potrebne za ostvarivanje prava (dokazi o prebivalištu, zadnji odrezak mirovine, potvrda Porezne uprave i potvrda Turističke zajednice dr.).

Članak 10.

Pravo na novčanu pomoć iz članka 7. ove odluke korisnicima iz članka 10. stavka 1. ove odluke pripada od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon zaprimanja potrebne dokumentacije.

Pomoć se isplaćuje korisniku svaki mjesec u visini i prema uvjetima iz članka 8. ove odluke do kraja tekućeg mjeseca, a može se isplatiti i opunomoćeniku, na temelju ovjerene punomoći, ako umirovljenik nije pokretan.

Članak 11.

Korisnik čija mirovina i ukupni prihod prelazi iznos iz članka 7. ove odluke gubi pravo na pomoć i Jedinstveni Upravni odjel će obustaviti isplatu.

 

Obrazac sa zahtjevom za novčanom pomoći umirovljenicima ili osobama starijim od 65 godina možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

ZAHTJEV ZA NOVČANU POMOĆ UMIROVLJENICIMA

 

Skip to content