Planovi u izradi

Izrada UPU turističko ugostiteljske zone T3 „Batalaža-sjever“ – PRIJEDLOG PLANA

Evidencija o izradi plana_prijedlog plana
NACRT ODLUKE O DONOŠENJU_prijedlog plana
OBRAZLOŽENJE PLANA__prijedlog plana
SAŽETAK ZA JAVNOST_prijedlog plana
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Prometna mreža
2.2. Komunalna mreža
2.3. Elektroopskrbna mreža i DTK
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
4. Način i uvjeti gradnje

Odluka o izradi UPU turističko-ugostiteljske zone T3 „Batalaža-sjever“

Odluka o izradi UPU turističko-ugostiteljske zone T3 „Batalaža-sjever“ 

Odluka o pokretanju postupka stavljanja UPU-ova izvan snage

Odluka o pokretanju postupka stavljanja UPU-ova izvan snage

Skip to content