Otok Ugljan – OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

OTOK UGLJAN d.o.o.
Trg hrvatske nezavisnosti 2
23273 Preko
BROJ: 344/2017
Preko, 31. srpnja 2017. godine

 ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET:OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA  ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA
PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE-ZA IZRADU PROJEKTNE I NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA
PRIJAVU IZGRADNJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA PREKO I KALI ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte financije@otok-ugljan.hr zaključno do 05. kolovoza 2017. godine. Nastavno na navedeno, upućuju se gospodarski subjekti posebnu pozornost obratiti na ESPD obrazac, te upute za popunjavanje istog.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i
prijedlozima, te ga objaviti na internetskim stranicama.

Direktor
Branko Kolega, v.r.

DOKUMENTACIJA:

Dokumentacija za nadmetanje

Projektni zadatak

TROŠKOVNIK

 

Skip to content