Odluke

Preuzimanje odluka:

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Preko za 2018. godinu

ODLUKA O VISINI I BROJU BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH POMOĆI STUDENTIMA U STUDIJSKOJ GODINI 2017./2018.

POPIS STUDENATA 2017./2018.

ODLUKA O IZBORU PRINUDNOG UPRAVITELJA ZA STAMBENE ZGRADE NA PODRUČJU OPĆINE PREKO ZA KOJE SU(VLASNICI) ZAJEDNIČKIH DIJELOVA NISU OSIGURALI UPRAVITELJA

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

ODLUKA O OPĆIM POREZIMA OPĆINE PREKO

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI

ODLUKA O SUFINANCIRANJU NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA

ODLUKA O SUFINANCIRANJU STAMBENIH KREDITA

KOMUNALNA NAKNADA:

ODLUKA O ZAKUPU JAVNIH POVRŠINA OPĆINE PREKO

ODLUKA O PROCEDURI NAPLATE POTRAŽIVANJA

ODLUKA O PLANU RAZVOJNIH PROJEKATA 2016-2018

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

ODLUKA O KAPITALNIM PROJEKTIMA OTOKA UGLJANA

ODLUKA O USVAJANJU STRATEŠKOG PLANA UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE PREKO

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA

ODLUKA O ZABRANI RADOVA U SEZONI

ODLUKA O ZABRANI PROMETOVANJA KAMIONIMA U SEZONI

ODLUKA O SUOSNIVANJU LAGUR PLODOVI MORA

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE MJESNIH ODBORA 2016

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

ODLUKA – Procedura stvaranja ugovornih obveza

ODLUKA – Procedura zaprimanja računa