Obavijest općinskih vijećnika o vlasništvu na udjelima u poslovnim subjektima

OBAVIJEST OPĆINSKIH VIJEĆNIKA  O VLASNIŠTVU NAD UDJELIMA U POSLOVNOM SUBJEKTU

Odredbom članka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine 143/2021) određene su obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu sprječavanja sukoba interesa.

Stavkom 3. navedenog članka određeno je da je član predstavničkog tijela dužan pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Stavkom 4. navedenog članka određeno je da se popis udjela iz stavka 3. navedenog članka objavljuje i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stavkom 5. navedenog članka određeno je da je član predstavničkog tijela dužan pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili član.

Obavijesti iz stavka 3.

Općinski vijećnik Datum dostave obavijesti Naziv poslovnog subjekta Postotak udjela u vlasništvu Prilog
 Ivica Profaca 31. svibanj 2023. ZIO NINO , gospodarski ribolov na moru, vl. Ivica Profaca. 100% Pisana obavijest
Dario Ivanac 19. lipanj 2023. JAZINA, zajednički obrt za ugostiteljstvo, suvl. Edita i Dario Ivanac 45% Pisana obavijest

 

 

 

Skip to content