OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU – MODERNIZACIJA- ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PREKO

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PREKO KLASA: 406-09/17-01/01 URBROJ: 2198/13-3-17-2 Preko, 23. ožujka 2017. godine IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM...
15. ožujka 2017.0 DownloadsDownload