OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU – MODERNIZACIJA- ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PREKO

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
KLASA: 406-09/17-01/01
URBROJ: 2198/13-3-17-2
Preko, 23. ožujka 2017. godine

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno članku 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“ broj: 120/16) Općina Preko nakon provedenog prethodnog savjetovanja izrađuje izvješće te ga objavljuje na službenim stranicama www.opcina-preko.hr.

Općina Preko je dana 15.03.2017. godine, a prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za modernizaciju- asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Preko, stavila na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima kompletnu dokumentaciju o nabavi sa svim uvjetima nadmetanja, u trajanju od pet dana.

U ostavljenom roku Općina Preko nije zaprimila niti jednu primjedbu niti prijedlog zainteresiranih gospodarskih subjekata vezan za dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak.

Općinski načelnik
Karlo Novoselić, v.r.

 

DOKUMENTACIJA:

izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

troškovnik- modernizacija

dokumentacija modernizacija-asfaltiranje 2017- nacrt

Skip to content