Obala i parkovi d.o.o.

Adresa: Trg hrvatske nezavisnosti 2
23273 Preko
Tel./fax: 023 286 375, 023 286 852
financije@obalaiparkovi.hr
direktor@obalaiparkovi.hr
Osnivač: Općina Preko
Sjedište: Preko
Direktor: Endi Ćuća, ing.pom.prom.

 

 

Djelatnost:

1. Održavanje i čišćenje javnih površina
2. Održavanje nerazvrstanih cesta
3. Održavanje protupožarnih puteva
4. Hortikulturno uređenje zelenih površina
5. Građenje
6. Pomorski i obalni prijevoz putnika i robe
7. Javna rasvjeta
8. Skupljanje otpada za potrebe drugih
9. Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
10. Skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi
način zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
11. Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
12. Usluge za potrebe Općine Preko i TZOP

Nadzorni odbor:

  • Danijel Štrmelj
  • Teomir Ivanov
  • Damir Korenov

Skip to content