OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ NATJEČAJA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PREKO

Jedinstveni upravni odjel

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJEM U SLUŽBU

KLASA: 112-01/13-01/01
UR.BROJ: 2198/13-3-13-8
Preko, 04. travnja 2013. godine

PREDMET: OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ NATJEČAJA

U svezi natječaja objavljenog dana 20.03.2013. godine u Narodnim novinama broj 33/13 za prijam u službu višeg savjetnika za proračun i financije na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Preko, obavještavamo sljedeće kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz oglasa:

SILVIJA ZRILIĆ, iz Zadra, Šibenska 44.
MARIJA MIOČIĆ- BUJAČIĆ, iz Zadra, Vjekoslava Maštrovića 11.
NINA SEKULA iz Zadra, Obala kneza Branimira 4 G.

da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 10. travnja 2013. godine ( srijeda ) s početkom u 10,30 sati u vijećnici Općine Preko, na adresi Trg hrvatske nezavisnosti 2, Preko.

POVJERENSTVA

Milena Brižić, prof., v.r

Skip to content