Obavijest kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja- vježbenik/ca-referent-komunalni redar

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PREKO

Jedinstveni upravni odjel

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA: 112-03/14-01/01
UR.BROJ: 2198/13-4-14-4
Preko, 29. listopada 2014. godine

PREDMET: OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ NATJEČAJA

U svezi natječaja objavljenog dana 15.10.2014. godine u Narodnim novinama broj 121/14 za prijam u službu vježbenika/ce, ( 1 izvršitelj/ica) u Općinu Preko- Jedinstveni upravni odjel- Odsjek za prostorno uređenje, komunalno i prometno redarstvo, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta referent- komunalni redar, obavještavamo sljedeće kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja:

ANA STIPANOV, iz Preka, Duga Mocira 19

da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 03. studenoga 2014. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 10,30 sati u vijećnici Općine Preko, na adresi Trg hrvatske nezavisnosti 2, Preko.

Kristina Gruber, dipl.iur., v.r

Skip to content