OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ NATJEČAJA – EU savjetnik

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PREKO

Jedinstveni upravni odjel

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA: 112-02/14-01/01
UR.BROJ: 2198/13-4-14-10
Preko, 02. rujna 2014. godine

PREDMET: OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ NATJEČAJA

U svezi natječaja objavljenog dana 06.08.2014. godine u Narodnim novinama broj 96/14 za prijam u službu savjetnika za EU fondove na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Preko, obavještavamo sljedeće kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja:

PETRA KUŠTERA , iz Zadra, Ante Starčevića 14 H.
ANTE ŽUPAN, iz Zagreba, Ladučka 26.
EDVARD TOMEK iz Zagreba, Nova Ves 5 A.
KRISTINA FAIN IVČEVIĆ, iz Zadra, Put pudarice 11 I.

da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 11. rujna 2014. godine ( četvrtak ) s početkom u 12,30 sati u vijećnici Općine Preko, na adresi Trg hrvatske nezavisnosti 2, Preko.

POVJERENSTVA

Kristina Gruber, dipl.iur., v.r

Skip to content