Natječaji

Natječaji 2021. godina:

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu  Općine Preko

Natječaj za davanje u zakup javnih površina

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora


Natječaji 2020. godina:

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Natječaj za davanje u zakup javnih površina

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Natječaj za zakup javne površine

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ OGLASA
Oglas za radno mjesto referent- komunalni redar na određeno vrijeme
Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na oglas za radno mjesto referent-komunalni redar na određeno vrijeme

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine

Natječaj za prodaju nekretnine
Izjava o odricanju prava na naknadu štete
Izjava o prihvatu obveze plaćanja troškova
Izjava o prihvatu uvijeta natječaja
Lokacijska informacija
Ugovor o kupoprodaji nekretnine


Natječaji 2019. godina:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

OBAVIJEST KANDIDATIMA UZ NATJEČAJ ZA PROČELNIKA 2019.

ISPRAVAK NATJEČAJA

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ NATJEČAJA – PROČELNIK ZA OPĆE POSLOVE

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA ZA NATJEČAJ REFERENT KOMUNALNI REDAR 2019

ISPRAVAK NATJEČAJA

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ NATJEČAJA – REFERENT KOMUNALNI REDAR


Natječaji 2018. godina:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA


Natječaji 2017. godina:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA U MJESTU UGLJAN ZA 2018. GODINU

NATJEČAJ ZA ODOBRAVANJE BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH POMOĆI STUDENTIMA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE PREKO ZA STUDIJSKU GODINU 2017./2018.

NATJEČAJ ZA PROČELNIKA ZA OPĆE PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE

NATJEČAJ ZA PROČELNIKA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, RAZVOJ I EU FONDOVE

NATJEČAJ ZA VIŠEG REFERENTA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

Natječaj za zakup javnoprometne površine – Ugljan

OTOK UGLJAN d.o.o. – Natječaj za prodaju rabljenog specijalnog komunalnog vozila za prijevoz komunalnog vozila

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Obavijest kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja -računovodstveni referent- vježbenik

NATJEČAJ RAČUNOVODSTVENI REFERENT- vježbenik

OBAVIJEST UZ NATJEČAJ RAČUNOVODSTVENI REFERENT- vježbenik

Natječaj za zakup javnih površina 2017

natječaj za zakup poslovnog prostora Ugljan

Natječaj za financiranje projekata udruga u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi na području Općine Preko

Rezultati natječaja za udruge 2017.


Arhiva natječaja

Skip to content