Moć osjetila

Dom za starije i nemoćne u Zadru pokrenuo EU projekt Moć osjetila

Potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, 3. svibnja 2021. počela je provedba EU projekta „Moć osjetila“ kojeg vodi Dom za starije i nemoćne osobe Zadar, a trajat će 24 mjeseca, do 3. svibnja 2023. godine.

Ugovor je potpisan između Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s jedne strane, te Doma za starije i nemoćne osobe Zadar kao Korisnika s druge strane.

Partneri na projektu kodnog broja: UP.02.2.2.15.0042 financiranog iz Europskog socijalnog fonda koji ima za cilj unapređenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga su Dom za odrasle osobe sveti Frane u Zadru,  te općine Kali i Preko. Tehničku pomoć na pripremi projektnog prijedloga, kao i pomoć u provedbi projekta pruža Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Projektom „Moć osjetila“ pružit će se podrška procesu deinstitucionalizacije unaprjeđenjem kvalitete i širenjem izvaninstitucijskih socijalnih usluga Doma za starije i nemoćne osobe Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane. Jačanjem stručnih kapaciteta postojećih i novih djelatnika i primjenom modernih metoda, podići se kvaliteta rada s osobama s demencijom (Snoezelen senzorna soba, muzikoterapija) te njihovim obiteljima. Time će se omogućiti njihovo aktivnije uključivanje u život zajednice.

Projekt „Moć osjetila“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa – Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Provodi se u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, UP.02.2.2.15.

Ciljevi ovog projekta su:  Unapređenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, Jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga te Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.


DETALJNIJE – Moć osjetila kao pomoć u životu s demencijom

Projektom se planira zapošljavanje dva psihologa na radu s korisnicima u senzornoj sobi, sobi za muzikoterapiju i pružanje psihosocijalne pomoći korisnicima i skrbnicima, te isto tako i dvije medicinske sestre, na puno radno vrijeme u razdoblju od 22 mjeseca.

Projektom se predviđa sudjelovanje 20 korisnika na području urbanog područja Zadar starijih od 54 godine. Korisnici su osobe s liste čekanja Doma za starije i nemoćne Zadar i šire s dijagnozom slabe do umjerene demencije evidentirane u liječničkom kartonu na preporuku liječnika opće prakse.

Obzirom da projekt predviđa sudjelovanje 20 korisnika, očekuje se po jedan sudionik iz obitelji korisnika koji će biti uključeni u projektne aktivnosti. Obitelj će sudjelovati u okviru aktivnosti jačanja svijesti o problemima s kojima se susreću osobe s demencijom.

Uspostavit će se Halo linije i nabaviti 20 GPS narukvica za praćenje osoba s demencijom. Educirana 4 stručnjaka za rad s ciljnom skupinom. Educirat će se 11 zaposlenika Prijavitelja koji su u kontaktu s ciljnom skupinom i koji će pružati izvaninstitucionalne usluge i to kroz edukacije integrativne validacije, muzikoterapije, palijativne medicine i slično.

Stručnjaci angažirani kroz projekt (5) i djelatnici Doma za starije i nemoćne Zadar (10) proći će 3 edukacije kako bi se ojačali kapaciteti za rad s osobama s demencijom kako za vrijeme trajanja projekta tako i po završetku.

Tijekom projekta organizirat će se jedna edukativna radionica s ciljem promocije novootvorene senzorne sobe kao nove izvaninstitucionalne usluge te prava osoba s demencijom. Na radionici će sudjelovati predstavnici ustanova socijalne skrbi, pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge, jedinica lokalne samouprave, psiholozi te zdravstveni djelatnici.


Uspješno provedene tri ljetne edukacijske radionice o terapijskom radu s oboljelima od Alzheimerove bolesti ili demencije

 U svrhu pripreme za rad s populacijom koja je u fokusu projekta „Moć osjetila“ naši stručnjaci angažirani na projektu prošli su kroz tri edukacije krajem srpnja i početkom kolovoza.

Edukacija iz integrativne validacije prema Nicole Richard te osnovni tečaj iz Snoezelen sobe provedena je pod vodstvom Katijane Harasic, više medicinske sestre, koja je između ostalog autorizirana trenerica integrativne validacije te Snoezelenterapeutkinja.

Edukacija iz muzikoterapije pod nazivom Primjena muzikoterapije kod osoba oboljelih od demencije provedena je pod vodstvom dr.sc. Ksenije Burić, mag.muz. Silvije Sarape i dipl. inž. Branka Meštrića.

Integrativna validacija (IVA) prema Nicole Richard

Pojam integrativne validacije odnosi se na način ophođenja i komunikacije pune poštovanja prema osobi oboljeloj od demencije koja se fokusira i koristi resurse oboljele osobe. Kroz IVA-u otkrivaju se  sposobnosti i jake strane oboljele osobe, prihvaćaju se njihovi unutrašnji svjetovi i životne priče te se na taj način oboljelom daje osjećaj poštovanja i prihvaćanja.

Osnovni tečaj IVA-e održan je 27. i 28. srpnja, a polaznici su imali prilike obnoviti znanje o biološkim značajkama demencije, kako se bolest razvija i manifestira i koji su simptomi demencije. Nadalje, učili su o tome što znači stav pun razumijevanja, poštovanja i prihvaćanja, što znači i koju važnost ima “unutarnji svijet” i životna priča osobe oboljele od demencije, koje su potrebe, navike, osjećaji i resursi oboljelih osoba i kako uočiti njihove sposobnosti i jake strane i iskoristiti ih u svrhu što uspješnije komunikacije. Drugi dan edukacije većinom se sastojao od praktičnih vježbi gdje su polaznici kroz grupni rad  vježbali metodu integrativne validacije na konkretnim primjerima. Edukacija je bila iznimno korisna, zanimljiva i primjenjiva za rad u praksi.

Osnovni tečaj SNOEZELEN

Pod pojmom Snoezelen sobe podrazumijeva se posebno opremljen prostor, u kojem pomoću ciljanih multisenzornih podražaja dolazi do osjećaja ugode. U posebno opremljenoj prostoriji pomoću svjetla, zvučnih elemenata, mirisa i dodira nude se različiti podražaji. Time se djeluje na različita polja percepcije opuštajuće, ali istovremeno i aktivirajuće. Nedavna istraživanja pokazuju da Snoezelen soba ima potencijal umanjivanja osjećaja nemira i poboljšanja raspoloženja kod osoba s demencijom; učinkovitost je vidljiva u poboljšanju rezultata radne terapije, lakšeg snalaženja s percepcijom osjeta boli te povećanja uključenosti i socijalne interakcije što pozitivno utječe na kvalitetu života i njege korisnika.

Osnovni tečaj Snoezelen sobe održao se 29. i 30. srpnja, a tijekom prvog dana edukacije polaznici su upoznati s pojmom percepcije, Snoezelen, razvojem, ciljevima i mogućim primjenama Snoezelen sobe. Također su upoznati s djelovanjem i funkcionalnošću različitih dijelova opreme u sobi. Polaznici su imali priliku isprobati dijelove opreme i vidjeti kako pojedini elementi sobe utječu na njih i njihovu percepciju. U drugom danu edukacije teoretski dio je bio fokusiran na svaki osjet zasebno. Uz vodstvo voditeljice edukacije, podijeljeni u manjim grupama, polaznici edukacije prošli su kroz Snoezelen jedinicu u senzornoj sobi kako bi kroz samoiskustvo što bolje razumjeli potrebu i svrhu ovog načina terapije.

Primjena muzikoterapije kod osoba oboljelih od demencije

Muzikoterapija je terapeutsko liječenje glazbom, s prikladna je za primjenu unutar gerijatrijske populacije, a osobito u radu s osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije jer utječe na razne aspekte bolesti (kognitivne, komunikacijske, psihosocijalne, emocionalne i bihevioralne) te je sredstvo kontakta i komunikacije, osnaživanja identiteta, samoizražavanja i socijalne aktivnosti. Starijim osobama se naročito lako može obratiti glazbom zbog činjenice da su moždana područja zadužena za obradu glazbenog materijala među posljednjima na „meti“ od moždanog propadanja te relativno očuvana i u kasnijim fazama bolesti,

Edukacija iz muzikoterapije provedena je kroz tri dana, 31. srpnja, 1. i 2. kolovoza u kojima su polaznici usvojili su osnovne koncepte i postavke muzikoterapije. Kroz radionice i izvođenje plesa i pokreta polaznici su upozoreni i naučeni na što trebaju obratiti posebnu pozornost prilikom osmišljavanja muzikoterapije za osobe s demencijom te kako odabrati prikladnu i primjerenu muziku. I ova edukacija imala je mnogo primjera iz prakse kroz priču edukatora i videosnimke koje su nastale kroz rad s populacijama različitih potreba. Polaznike se posebno dojmila snimka primjene muzikoterapije u domu za starije i nemoćne osobe u koju su se uključili i korisnici koji inače ne sudjeluju u organiziranim aktivnostima.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“


AKTIVNOSTI PROJEKTA MOĆ OSJETILA (17. svibnja 2022.)

Projekt „Moć osjetila“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa – Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Provodi se u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, UP.02.2.2.15.

Ciljevi ovog projekta su: Unapređenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, Jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga te Podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Kako bi se ispunio cilj projekta aktivnosti se provode u novoopremljenoj senzornoj sobi u prostoru Doma za starije i nemoćne osobe Zadar, kroz dvije glavne aktivnosti – terapijom u senzornoj sobi i muzikoterapijom.

Pod pojmom Snoezelen sobe podrazumijeva se posebno opremljen prostor, u kojem pomoću ciljanih multisenzornih podražaja dolazi do osjećaja ugode. U posebno opremljenoj prostoriji pomoću svjetla, zvučnih elemenata, mirisa i dodira nude se različiti podražaji. Time se djeluje na različita polja percepcije opuštajuće, ali istovremeno i aktivirajuće. Nedavna istraživanja pokazuju da Snoezelen soba ima potencijal umanjivanja osjećaja nemira i poboljšanja raspoloženja kod osoba s demencijom; učinkovitost je vidljiva u poboljšanju rezultata radne terapije, lakšeg snalaženja s percepcijom osjeta boli te povećanja uključenosti i socijalne interakcije što pozitivno utječe na kvalitetu života i njege korisnika.

Muzikoterapija ili glazbena terapija je liječenje glazbom, odnosno terapeutsko korištenje glazbe i njezinih elemenata (zvuk, ritam, melodija, harmonija itd.) u svrhu postizanja fizičkih, emocionalnih, mentalnih, društvenih i kognitivnih potreba. Muzikoterapija prikladna je za primjenu unutar gerijatrijske populacije, a osobito u radu s osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije jer utječe na razne aspekte bolesti (kognitivne, komunikacijske, psihosocijalne, emocionalne i bihevioralne) te je sredstvo kontakta i komunikacije, osnaživanja identiteta, samoizražavanja i socijalne aktivnosti. Starijim osobama se naročito lako može obratiti glazbom zbog činjenice da su moždana područja zadužena za obradu glazbenog materijala među posljednjima na „meti“ od moždanog propadanja te relativno očuvana i u kasnijim fazama bolesti.

Svi zainteresirani korisnici se mogu javiti na telefonski broj Halo linije 335-135 koja je osigurana kroz projekt kako bi dobili informacije o projektnim aktivnostima te prijavili svoje bližnje da sudjeluju u istima.

Skip to content