Mjesni odbori

MO Preko

Predsjednik: Jelena Uhoda
Članovi: Maja Dunatov, Slavko Dunatov, Šime Marcelić, Dragan Mazić, Mladen Kačan, Marijana Sorić
mo.preko@preko.hr

MO Poljana

Predsjednik: Teomir Ivanov
Članovi: Damir Kolega, Sandro Bobi Luštica, Ivan Ivanov, Ivona Hromin
mo.poljana@preko.hr

MO Sutomišćica

Predsjednik: Oliver Telac
Članovi: Renato Kereš, Anka Šušak, Frano Jurina, Nensi Blasić
mo.sutomiscica@preko.hr

MO Lukoran

Predsjednik: Tomislav Mikela
Članovi: Ivo Telac, Desanka Pestić, Ivo Rončević, Slavko Rančić
mo.lukoran@preko.hr

MO Ugljan

Predsjednik: Nino Vidaković
Članovi: Dražena Strihić, Robert Šoša, Marina Strihić, Danijel Štrmelj, Aneta Torbarina, Dino Ćuća
mo.ugljan@preko.hr

MO Ošljak

Predsjednik: Mihovil Valčić
Članovi: Branka Valčić, Gordan Valčić, Branko Valčić, Boris Malec
mo.osljak@preko.hr

MO Rivanj

Predsjednik: Željko Radulić
Članovi: Dušan Fatović, Elvis Radulić, Olja Radulić, Ivan Radulić
mo.rivanj@preko.hr

MO Sestrunj

Predsjednik: Nenad Šužberić
Članovi: Darko Dilber, Marinko Fatović, Vjeka Bašić, Miodrag Šužberić
mo.sestrunj@preko.hr

Općinski koordinator za mjesne odbore

Endi Ćuća, endi.cuca@preko.hr

Skip to content