Lokalni izbori 2021.

Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Preko


Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Preko


REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PREKO


REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PREKO


Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Preko i zbirna lista od 30.04.2021. godine


Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Preko i zbirna lista od 30.04.2021. godine


Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Preko


Obavijest o uredovnom vremenu i dežurstvu OIP Preko


Objave biračima Ministarstva pravosuđa i uprave:

OBJAVA BIRAČIMA – IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I IZBORI ZA NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE TE NJIHOVE ZAMJENIKE

OBJAVA BIRAČIMA – IZBORI ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA

Skip to content