Kulturne udruge

Na području Općine Preko aktivno djeluju sljedeće udruge u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi:

Dobrovoljno vatrogasno društvo, Preko

KUD Preko, Preko

Matica umirovljenika Općine Preko

Planinarsko društvo Zavrh

Udruga mladeži, Preko

Udruga Tim, Preko

Udruga žena Luzor, Preko

Udruga Zmoračana Kašun, Preko

KUD Sv. Mihovil, Poljana

Udruga mladih Pojonsko srce, Poljana

KUD sv. Fume, Sutomišćica

Udruga mladih Santa Fe, Sutomišćica

KUD sv. Ante, Lukoran

Udruga mladih Jarac, Lukoran

Društvo sportske rekreacije Ugljan Sport, Ugljan

Udruga Điran, Ugljan

Udruga za promicanje kreativnih aktivnosti Aria, Ugljan

Udruga mještana Idro – Čeprljanda, Ugljan

Udruga maslinara Torkul, Sestrunj

Udruga umirovljenika Estium, Sestrunj

Skip to content