Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica

Milena Brižić, prof.
Tel: 023 286 445; 023 286 226
Telfax: 023 286 702
E mail: milena.brizic@preko.hr

Viši savjetnik za pravne i zajedničke poslove

Kristina Gruber, dipl. iur
Tel: 023 286 858
E mail: opcina-preko@zd.t-com.hr

Viši savjetnik za proračun i financije

Marija Miočić, dipl. oec
E mail: marija.miocic@preko.hr

Savjetnik za EU fondove

E mail: eu.fondovi@preko.hr

Referent razreza i naplate općinskih poreza

Emili Stipanov
E mail: emili.crnosija@preko.hr

Referent prometni redar

Slavko Dunatov
Mob: 091/8709-444
E mail: prometno.redarstvo@preko.hr

Komunalni redari

Saša Belić, Ana Stipanov
E mail: komunalno.redarstvo@preko.hr

Spremačica

Jadranka Gregov

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA:

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU

SISTEMATIZACIJA JUO

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

 

Skip to content