Ponovna javna rasprava Mali Lukoran

R E P U B L I K A H R V A T S K A
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Na temelju članka 104.st.1. i 4.. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Preko od 30. studenoga 2015. godine, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje

P O N O V N U J A V N U R A S P R A V U

o

prijedlogu Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran

1. Javni uvid o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran trajat će od 14. prosinca do 21. prosinca 2015. godine.

2. Tijekom javnog uvida grafički i tekstualni dio prijedloga Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran, bit će izložen u vijećnici Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati.

3. Javno izlaganje održati će se dana 18. prosinca 2015. godine s početkom u 10,30 sati u vijećnici Općine Preko u mjestu Preko, na adresi: Preko, Trg hrvatske nezavisnosti

4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran mogu se upisivati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran za vrijeme trajanja javnog uvida ili se mogu dati u pisanom obliku na adresu:
Općina Preko, Jedinstveni upravni odjel Općine Preko, 23 273 Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, zaključno sa 29. prosinca 2015. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Milena Brižić, prof.

Skip to content