Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran

Općina Preko objavila je Javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran. Plan je izložen u vijećnici Općine Preko, a Javni uvid trajati će od 03. do 03. prosinca 2014. godine, a može se pogledati svakoga radnog dana u vremenu od 08. do 14.00 sati. Javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran održati će se održati će se 14. studenoga s početkom u 12.00 sati.
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran, daju se u pisanom obliku u knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida ili na adresu Općine Preko.
Područje obuhvata UPU-a ima površinu od oko 17,0 ha na kojem je potrebno omogućiti realizaciju prostora od javnog interesa, prvenstveno uređenjem prometnih površina i komunalne infrastrukture.

Skip to content