Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran

R E P U B L I K A H R V A T S K A
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Na temelju članka 96. st.4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13), i Zaključka Općinskog načelnika od 23. listopada 2014. godine, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Preko objavljuje

J A V N U R A S P R A V U

o

prijedlogu Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran

1. Javni uvid o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran trajat će od 03.studenoga 2014. godine do 03. prosinca 2014. godine.
2. Tijekom javnog uvida grafički i tekstualni dio prijedloga Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran, bit će izložen u vijećnici Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273
Preko svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati.
3. Javno izlaganje održati će se dana 14. studenoga 2014. godine s početkom u 12,00 sati u vijećnici Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2 , 23 273 Preko.
4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran mogu se upisivati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog
Urbanističkog plana uređenja GP Mali Lukoran za vrijeme trajanja javnog uvida ili se mogu dati u pisanom obliku na adresu: Općina Preko, Jedinstveni upravni odjel Općine
Preko, 23 273 Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, zaključno sa 12. prosinca 2014. godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Milena Brižić, prof.

Skip to content