Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad

Općina Preko objavila je Javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica- zapad. Plan je izložen u vijećnici Općine Preko, a Javni uvid trajati će od 03. do 17 studenoga 2014. godine svakoga radnog dana u vremenu od 07. do 15.00 sati, a javno izlaganje održati će se 14. studenoga s početkom u 11.30 sati.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad, daju se u pisanom obliku u knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida ili na adresu Općine Preko.

Područje obuhvata UPU-a ima površinu od oko 7.84 ha, a budući je u smislu urbanog opremanja lokalitet nedovršen i neopremljen, potrebno je uređenje i sanacija zatečenog stanja, a prvenstveno se odnosi na poboljšanje prometne infrastrukturne mreže te opremanje neizgrađenih dijelova plana.

Skip to content