Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad

R E P U B L I K A H R V A T S K A
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), i Zaključka Općinskog načelnika od 22. listopada 2014. godine, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Preko objavljuje

J A V N U R A S P R A V U

o

prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad

1. Javni uvid o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad trajat će od 3. studenoga 2014. godine

do 17. studenoga 2014. godine.

2. Tijekom javnog uvida grafički i tekstualni dio prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad, bit će

izložen u vijećnici Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati.

3. Javno izlaganje održati će se dana 14. studenoga 2014. godine s početkom u 11,30 sati u vijećnici Općine Preko, Trg hrvatske

nezavisnosti 2 , 23 273 Preko.

4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad mogu se

upisivati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad za vrijeme

trajanja javnog uvida ili se mogu dati u pisanom obliku na adresu: Općina Preko,Jedinstveni upravni odjel Općine Preko, 23 273 Preko, Trg

hrvatske nezavisnosti 2,zaključno sa 25. studenoga 2014. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Milena Brižić, prof.

Skip to content