Javne rasprave

Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Preko

Javna rasprava – poziv PPUO Preko

PPUO Preko – Sažetak za javnost
PPUO Preko GP LUKORAN PP 02 24
PPUO Preko GP PREKO SUT POLJ I OSLJAK PP 02 24
PPUO Preko GP SESTRUNJ I RIVANJ PP 02 24
PPUO Preko GP UGLJAN PP 02 24
PPUO Preko LIST 1 NAMJENA PP 02 24
PPUO Preko LIST 2a PROMET PP 02 24
PPUO Preko LIST 2b TK I ENERGETIKA PP 02 24
PPUO Preko LIST 2c VODOOPSKRBA PP 02 24
PPUO Preko LIST 2D ODVODNJA PP 02 24
PPUO Preko LIST 3a GRAD BASTINA PP 02 24
PPUO Preko LIST 3b ZASTITA PRIRODE PP 02 24
PPUO Preko LIST 3c PLANSKE MJERE ZASTITE PP 02 24
PPUOP Preko NACRT ODLUKE I ODREDBE PP 02 24
PPUOP Preko OBRAZLOZENJE I PRIKAZ IZMJENA PP 02 24

Izvješće o javnoj raspravi u postupku donošenja UPU uređenja luke Ugljan/selo

Izvješće o javnoj raspravi

Informacija o javnoj raspravi – UPU luke Ugljan/selo

Javna rasprava UPU Ugljan selo

Izvješće o javnoj raspravi u postupku donošenja Izmjena i dopuna DPU područja trajektne luke u naselju Preko

Izvješće o javnoj raspravi

Informacija o javnoj raspravi – UPU ugostiteljsko-turističke zone T2 Prtljug

Obavijest o javnoj raspravi o izradi UPU ugostiteljsko turističke zone T2 “Prtljug”

1. Korištenje i namjena površina
2.1. Prometna mreža
2.2. Elektroopskrbna mreža i dtk
2.3. Komunalna mreža
3.1. Uvjeti korištenja površina
3.2. Područja posebnih uvjeta korištenja, područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
4. Način i uvjeti gradnje
EVIDENCIJA O IZRADI PLANA_ UPU T2 ”PRTLJUG”
NACRT ODLUKE O DONOŠENJU _ UPU T2 ”PRTLJUG”
OBRAZLOŽENJE PLANA _ UPU T2 ”PRTLJUG”
SAŽETAK ZA JAVNOST_ UPU T2 ”PRTLJUG”

Informacija o javnoj raspravi – Izmjene i dopune DPU područja trajektne luke u naselju Preko

Obavijest o javnoj raspravi izmjene i dopune DPU područja trajektne luke u naselju Preko

IiD DPU TL Preko LIST 0 POSTOJECE STANJE PP 10 23
IiD DPU TL Preko LIST 1 NAMJENA PP 10 23
IiD DPU TL Preko LIST 2A PROMET PP 10 23
IiD DPU TL Preko LIST 2B ENERGETIKA I TK PP 10 23
IiD DPU TL Preko LIST 2C VODA I ODVODNJA PP 10 23
IiD DPU TL Preko LIST 3 UVJETI KORISTENJA I ZASTITE PP 10 23
IiD DPU TL Preko LIST 4 UVJETI GRADNJE PP 10 23
IiD DPU TL Preko NACRT ODLUKE I ODREDBE PP 10 23
IiD DPU TL Preko OBRAZLOZENJE I PRIKAZ IZMJENA PP 10 23
SASTAVNICA OBRAZLOZENJE
SASTAVNICA ODLUKA I ODREDBE
SAŽETAK ZA JAVNOST IiD DPU trajektna luka Preko PP 10 23

Obavijest o javnoj raspravi – izrada UPU turističko ugostiteljske zone T3 „Batalaža-sjever“

Obavijest o javnoj raspravi – izrada UPU turističko ugostiteljske zone T3 „Batalaža-sjever“

Izvješće o javnoj raspravi u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa u Preku

Izvješće o javnoj raspravi UPU Preko

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu UPU dijela obalnog pojasa u Preku

Javna rasprava UPU Preko

GRAFIKA UPU PREKO:

Izvješće o javnoj raspravi u postupku donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi u postupku donošenja II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Kobiljak (T3)

Izvješće o javnoj raspravi

Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Kobiljak (T3)

Postojeće stanje
Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja površina
Način i uvjeti gradnje
OPĆI I OBVEZNI DIO PLANA
SAŽETAK ZA JAVNOST

Obavijest o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Mačjak-Šumljak

Izvješće o javnoj raspravi

Javna rasprava o prijedlogu II. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Mačjak-Šumljak

Javna rasprava


01 Korištenje i namjena površina
02 Prometna ulična i komunalna infrastruktura mreža
03 Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina
04 Način i uvjeti gradnje
NACRT ODLUKE – prijedlog plana
Obrazloženje Plana – prijedlog plana
Sažetak za javnost – prijedlog plana

Izvješće o javnoj raspravi za UPU UGLJAN/selo

Izvješće o javnoj raspravi

Javna rasprava UPU Ugljan – selo

Obavijest o javnoj raspravi
2.A. PROMET
2.B. ENERGETSKI SUSTAV I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
2.C. VODOOPSKRBA I ODVODNJA
3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
4. NAČIN I UVJETI GRADNJE
UPU LUKE UGLJAN-SELO-OBRAZLOŽENJE
UPU LUKE UGLJAN-SELO-ODREDBE ZA PROVEDBU

Izvješće o javnoj raspravi o izradi izmjena i dopuna DPU područja trajektne luke u Preku

Izvješće o javnoj raspravi – DPU trajektna luka Preko

Javna rasprava o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja trajektne luke u Preku

Javna rasprava DPU Trajektna luka Preko
Evidencija IiD DPU trajektna luka Preko NPP 12 2020
LIST 0 POSTOJEĆE STANJE
LIST 1 NAMJENA
LIST 2A PROMET
LIST 2B ENERGETIKA I TK
LIST 2C VODA I ODVODNJA
LIST 3 UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE
LIST 4 UVJETI GRADNJE
NACRT ODLUKE I ODREDBE
OBRAZLOŽENJE I PRIKAZ IZMJENA

Izvješće o javnoj raspravi u postupku donošenja Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone „Mačjak-Šumljak”

PREUZMITE DOKUMENT

Izvješće o javnoj raspravi u postupku stavljanja izvan snage detaljnog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone „Mačjak-Šumljak”

PREUZMITE DOKUMENT

Javne rasprave o prijedlogu Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage DPU „Mačjak-Šumljak“

PREUZMITE DOKUMENT

Javna rasprava o izradi Ciljanih izmjena i dopuna UPU ugostiteljsko-turističke namjene „Mačjak-Šumljak“

PREUZMITE DOKUMENT

Prijedlog plana UPU Mačjak – Šumljak

Obrazloženje
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost

Izvješće o javnoj raspravi u postupku donošenja izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Kobiljak (T3)

PREUZMITE DOKUMENT

Javna rasprava o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Kobiljak (T3)

PREUZMITE DOKUMENT

Sažetak za javnost
0. Postojeće stanje
1. Korištenje i namjena površina
2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
3. Način i uvjeti gradnje
4. Prometna mreža
5. Elektroenergetska mreža
6. Telekomunikacijska mreža
7. Vodovodna mreža
8. Kanalizacijska mreža

Javna rasprava o izradi urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene „Ljoka”

PREUZMITE DOKUMENT

1. Korištenje i namjena površina
2.1. Prometna mreža
2.2. Komunalna mreža
2.3. Elektroopskrbna mreža
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
4. Način i uvjeti gradnje
PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

Izvješće o javnoj raspravi UPU LJOKA

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage 14 urbanističkih planova uređenja i 3 detaljna plana uređenja

PREUZMITE DOKUMENT

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage 14 urbanističkih planova uređenja i 3 detaljna plana uređenja

PREUZMITE DOKUMENT

Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi u postupku donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

PREUZMITE DOKUMENT

Druga ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

Druga ponovna javna rasprava
IiD PPUO Preko GP LUKORAN PP3 06 2018 GP LUKORAN
IiD PPUO Preko GP PREKO POLJANA SUTOMIŠĆICA I OŠLJAK PP3 06 2018 GP LUKORAN
IiD PPUO Preko GP SESTRUNJ I RIVANJ PP3 06 2018 GP LUKORAN
IiD PPUO Preko GP UGLJAN PP3 06 2018
IiD PPUO Preko LIST 1 Namjena PP3 06 2018
IiD PPUO Preko LIST 2a Promet PP2 03 2018
IiD PPUO Preko LIST 2b Energetika i TK PP3 06 2018
IiD PPUO Preko LIST 2c Voda PP3 06 2018
IiD PPUO Preko LIST 2d Odvodnja PP3 06 2018
IiD PPUO Preko LIST 3a Zaštita kulturna baština PP3 06 2018
IiD PPUO Preko LIST 3b Zaštita mjere PP3 06 2018
IiD PPUO Preko LIST 3c Zaštita prirode PP3 06 2018
IiD PPUO Preko OBRAZLOŽENJE PLANA PP3 06 2018
IiD PPUO Preko OBRAZLOŽENJE PLANA PP3 06 2018

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi u postupku donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

PREUZMITE DOKUMENT

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

Ponovna javna rasprava
GP Lukoran
GP Preko Poljana Sutomišćica i Ošljak
GP Sestrunj i Rivanj
GP Ugljan
Namjena
Promet
Energetika
Voda
Odvodnja
Zaštita – kulturna baština
Zastita – mjere
Zastita – priroda
Tekstualni dio

Izvješće o javnoj raspravi u postupku donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

PREUZMITE DOKUMENT

Javne rasprave 2017. godina:

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PREKO

JAVNA RASPRAVA O PLANU GOSPODARENJA OTPADOM

Javne rasprave 2016. godina:

Studija o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste D-110

Javne rasprave 2015. godina:

Ponovna javna rasprava Mali Lukoran

Izvješće o javnoj raspravi GP Mali Lukoran

Javne rasprave 2014. godina:

Javna rasprava o izmjenama i dopunama UP Sušica – zapad

Javna rasprava UP Mali Lukoran

Obavijest o javnoj raspravi UP Sušica – zapad

Javna rasprava UP Mali Lukoran – objava

Arhiva javnih rasprava

Skip to content