Javne rasprave

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

Ponovna javna rasprava
GP Lukoran
GP Preko Poljana Sutomišćica i Ošljak
GP Sestrunj i Rivanj
GP Ugljan
Namjena
Promet
Energetika
Voda
Odvodnja
Zaštita – kulturna baština
Zastita – mjere
Zastita – priroda
Tekstualni dio

Izvješće o javnoj raspravi u postupku donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

PREUZMITE DOKUMENT

Javne rasprave 2017. godina:

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PREKO

JAVNA RASPRAVA O PLANU GOSPODARENJA OTPADOM

Javne rasprave 2016. godina:

Studija o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste D-110

Javne rasprave 2015. godina:

Ponovna javna rasprava Mali Lukoran

Izvješće o javnoj raspravi GP Mali Lukoran

Javne rasprave 2014. godina:

Javna rasprava o izmjenama i dopunama UP Sušica – zapad

Javna rasprava UP Mali Lukoran

Obavijest o javnoj raspravi UP Sušica – zapad

Javna rasprava UP Mali Lukoran – objava

Arhiva javnih rasprava