Javne rasprave

Javna rasprava o izradi urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene „Ljoka”

PREUZMITE DOKUMENT

1. Korištenje i namjena površina
2.1. Prometna mreža
2.2. Komunalna mreža
2.3. Elektroopskrbna mreža
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
4. Način i uvjeti gradnje
PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage 14 urbanističkih planova uređenja i 3 detaljna plana uređenja

PREUZMITE DOKUMENT

Javna rasprava o prijedlogu Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage 14 urbanističkih planova uređenja i 3 detaljna plana uređenja

PREUZMITE DOKUMENT

Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi u postupku donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

PREUZMITE DOKUMENT

Druga ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

Druga ponovna javna rasprava
IiD PPUO Preko GP LUKORAN PP3 06 2018 GP LUKORAN
IiD PPUO Preko GP PREKO POLJANA SUTOMIŠĆICA I OŠLJAK PP3 06 2018 GP LUKORAN
IiD PPUO Preko GP SESTRUNJ I RIVANJ PP3 06 2018 GP LUKORAN
IiD PPUO Preko GP UGLJAN PP3 06 2018
IiD PPUO Preko LIST 1 Namjena PP3 06 2018
IiD PPUO Preko LIST 2a Promet PP2 03 2018
IiD PPUO Preko LIST 2b Energetika i TK PP3 06 2018
IiD PPUO Preko LIST 2c Voda PP3 06 2018
IiD PPUO Preko LIST 2d Odvodnja PP3 06 2018
IiD PPUO Preko LIST 3a Zaštita kulturna baština PP3 06 2018
IiD PPUO Preko LIST 3b Zaštita mjere PP3 06 2018
IiD PPUO Preko LIST 3c Zaštita prirode PP3 06 2018
IiD PPUO Preko OBRAZLOŽENJE PLANA PP3 06 2018
IiD PPUO Preko OBRAZLOŽENJE PLANA PP3 06 2018

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi u postupku donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

PREUZMITE DOKUMENT

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

Ponovna javna rasprava
GP Lukoran
GP Preko Poljana Sutomišćica i Ošljak
GP Sestrunj i Rivanj
GP Ugljan
Namjena
Promet
Energetika
Voda
Odvodnja
Zaštita – kulturna baština
Zastita – mjere
Zastita – priroda
Tekstualni dio

Izvješće o javnoj raspravi u postupku donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

PREUZMITE DOKUMENT

Javne rasprave 2017. godina:

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PREKO

JAVNA RASPRAVA O PLANU GOSPODARENJA OTPADOM

Javne rasprave 2016. godina:

Studija o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste D-110

Javne rasprave 2015. godina:

Ponovna javna rasprava Mali Lukoran

Izvješće o javnoj raspravi GP Mali Lukoran

Javne rasprave 2014. godina:

Javna rasprava o izmjenama i dopunama UP Sušica – zapad

Javna rasprava UP Mali Lukoran

Obavijest o javnoj raspravi UP Sušica – zapad

Javna rasprava UP Mali Lukoran – objava

Arhiva javnih rasprava