Javna rasprava o Planu gospodarenja otpadom Općine Preko

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), članak 22., objavljuje se Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Preko za razdoblje 2017.-2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Rok pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti iznosi 30 dana od dana objave Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Preko za razdoblje 2017.-2022. godine na mrežnim stranicama općine.

Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom vršiti će se u razdoblju od 01. ožujka do 31. ožujka 2017. godine, i to radnim danom u Općinskoj vijećnici svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt Plana gospodarenja otpadom mogu se dati usmeno, upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida ili dostaviti putem e-maila na adresu opcina-preko@preko.hr.

Plan je dostupan i OVDJE.

Skip to content