Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – projekt Aglomeracija Preko i Kali

OTOK UGLJAN d.o.o.
Trg hrvatske nezavisnosti 2
23 273 Preko
Broj: 353/2017
Preko, 07. kolovoza 2017. godine

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Sukladno članku 198. stavak 4. Zakona o javnoj („ Narodne novine“ broj: 120/16) OTOK UGLJAN d.o.o. nakon provedenog prethodnog savjetovanja izrađuje izvješće te ga objavljuje na službenim mrežnim stranicama www.opcina-preko.hr
OTOK UGLJAN d.o.o. je dana 31.07.2017. godine, a prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu usluga projektne i natječajne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracija Preko i Kali za sufinanciranje iz EU fondova, stavilo na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima kompletnu dokumentaciju o nabavi sa svim uvjetima nadmetanja, u trajanju od pet dana.
U ostavljenom roku OTOK UGLJAN d.o.o. nije zaprimilo niti jednu primjedbu niti prijedlog zainteresiranih gospodarskih subjekata vezan za dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak.

 

Direktor

Branko Kolega, v.r.

 

Skip to content