Izvješće o prethodnom savjetovanju – pružanje usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PREKO KLASA: 363-01/17-01/66 URBROJ: 2198/13-3-17-2 Preko, 07. kolovoza 2017. godine     IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM...
7. kolovoza 2017.0 DownloadsDownload