Izvješće o prethodnom savjetovanju – pružanje usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
KLASA: 363-01/17-01/66
URBROJ: 2198/13-3-17-2
Preko, 07. kolovoza 2017. godine

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Sukladno članku 198. stavak 4. Zakona o javnoj („ Narodne novine“ broj: 120/16) Općina Preko nakon provedenog prethodnog savjetovanja izrađuje izvješće te ga objavljuje na službenim mrežnim stranicama www.opcina-preko.hr
Općina Preko je dana 31.07.2017. godine, a prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Preko, stavila na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima kompletnu dokumentaciju o nabavi sa svim uvjetima nadmetanja, u trajanju od pet dana.
U ostavljenom roku Općina Preko nije zaprimila niti jednu primjedbu niti prijedlog zainteresiranih gospodarskih subjekata vezan za dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak.

Općinski načelnik

Jure Brižić, v.r.

 

Skip to content