Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Općina Preko nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske ( „Narodne novine“ broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. Listopada 2016. O pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora ( SL L 327, 2. 12. 2016) .

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Preko koje se nalazi na adresi https://www.opcina-preko.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.opcina–preko.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

Fotografija na naslovnici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar mrežnog sjedišta to ne podržava.

Pojedine poveznice nemaju prikladan opis.

Podstranica  „Službeni  dokumenti“  i poveznice unutar domene nisu usklađene sa Zakonom zbog ograničenja unutarnje arhitekture na kojoj su izrađeni CMS sustavi upravljanja sadržajem. Iz tog razloga u mogućnosti smo pružiti alternativni način pristupa sadržaju u pristupačnom PDF formatu i to upitom na  elektroničku kontaktnu adresu Općine Preko pisarnica@preko.hr.

Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku.

Općina Preko s tim u vezi radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

 

Nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti Općina preko se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu čl. 8. Zakona.

U skladu s čl.3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Općina Preko kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Općine Preko sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, vidljivo u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja kao i postupcima pri unosu materijala.

Podizanje razine pristupačnosti

Obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri u kojoj bi navedeni nedostaci bili ispravljeni Općina Preko će pristupiti izradi novog mrežnog sjedišta https://www.opcina-preko.hr kad za to budu osigurani neophodni uvjeti, a u skladu s preporukama za unaprijeđenje pristupačnosti sustava s ciljem potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

  Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava je sastavljena 12. listopada 2020. godine, prama Predlošku izjave o pristupačnosti (Službeni listi Europske unije od 12. 10. 2018.,L 256/105)  koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjene usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samostalne procjene Općine Preko.
Općina preko redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađeni sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Preko.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općine Preko korisnici mogu uputiti pute elektroničke pošte: pisarnica@preko.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske  je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja a pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora  na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

Preuzmite izjavu

Skip to content