Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Preko

Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Preko

 1. Raspisuju se izbori za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Preko za slijedeće mjesne odbore:

 

 1. Mjesni odbor Lukoran
 2. Mjesni odbor Ošljak
 3. Mjesni odbor Poljana
 4. Mjesni odbor Preko
 5. Mjesni odbor Rivanj
 6. Mjesni odbor Sestrunj
 7. Mjesni odbor Sutomišćica
 8. Mjesni odbor Ugljan
 1. Broj članova Vijeća mjesnih odbora iz točke 1. ove Odluke, u skladu s člankom 69.st.2. Statuta Općine Preko, određuje se za mjesne odbore pod brojevima 4. i 8.- sedam članova, a za  mjesne odbore pod brojevima 1., 2., 3., 5., 6., i 7.- pet članova.
 1. Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 06. prosinca 2020. godine.
 1. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “ Službenom glasniku Općine Preko” a objavit će se i na službenoj internet stranici Općine Preko, na oglasnoj ploči Općine Preko, te na oglasnim pločama mjesnih odbora u kojima se provode izbori.

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E   P R E K O

Predsjednica Općinskog vijeća

Ingrid Melada, prof., v.r.


Preuzmite dokumente:

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Preko

Odluka o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora

OBVEZATNE UPUTE BROJ 1

OBVEZATNE UPUTE BROJ 2

Obrasci za kandidiranje – OVM-1

Obrasci za kandidiranje – OVM-2

Obrasci za kandidiranje – OVM-3


Objava biračima Općine Preko


Kandidacijska i zbirna lista MO Lukoran

Kandidacijska i zbirna lista MO Ošljak

 

Kandidacijska i zbirna lista MO Preko

Kandidacijska i zbirna lista MO Rivanj

Kandidacijska i zbirna lista MO Sestrunj

Kandidacijska i zbirna lista MO Sutomiščica

Kandidacijska i zbirna lista MO Ugljan


Rješenja o imenovanju članova biračkih odbora


Rezultati izbora

MO Lukoran

MO Ošljak

MO Poljana

MO Preko

MO Rivanj

MO Sutomišćica

MO Ugljan

Skip to content