Financijski izvještaji vijećnika

2022.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Preko za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Preko i vijećnika izabranih s liste grupe birača za 2021. godinu

2021.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Preko za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Preko i vijećnika izabranih s liste grupe birača za 2020. godinu

2020.

Izvješće o isplatama političkim strankama (docx)


2019.

Izjave vijećnika o donacijama za prvih šest mjeseci 2019. godine:

Financijska izvješća vijećnika:


2018.

Izjave vijećnika o donacijama za prvih šest mjeseci 2018. godine:

 • Općinski vijećnik Nikša Ivanac
 • Općinski vijećnik Ivan Ivanov
 • Općinski vijećnik Marijo Košta
 • Općinski vijećnik Ivica Profaca
 • Općinski vijećnik Perina Lekaj

 • Općinski vijećnik Ivo Uhoda
 • Općinski vijećnik Maja Višić

Financijska izvješća vijećnika:


2017.

Financijska izvješća vijećnika za prvih šest mjeseci 2017. godine:

 • Općinski vijećnik Nikša Ivanac

Nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Preko Nikša Ivanac objavio je financijsko izvješće za prvu polovicu 2017. godine. Izvješće je dostupno OVDJE

 • Općinski vijećnik Marijo Košta

Nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Preko Marijo Košta objavio je financijsko izvješće za prvu polovicu 2017. godine. Izvješće je dostupno OVDJE

 • Općinski vijećnik Ivica Profaca

Nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Preko Ivica Profaca objavio je financijsko izvješće za prvu polovicu 2017. godine. Izvješće je dostupno OVDJE

Godišnja financijska izvješća vijećnika za 2016. godinu:

 • Općinski vijećnik Nikša Ivanac

Nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Preko Nikša Ivanac objavio je godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu. Izvješće je dostupno na poveznicama:

FINANCIJSKI PLAN Nikša Ivanac 2017.

ObrazacG-FIN-IZVJ-samoZaClanoveListeGrupeBiraca Nikša Ivanac 2016.

ObrazacIZ-D 2016. NIKŠA IVANAC

PROGRAM RADA ZA 2017. god. NIKŠA IVANAC

PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE OD 2016. – 2017. NIKŠA IVANAC

 • Općinski vijećnik Marijo Košta

Nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Preko Marijo Košta objavio je godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu. Izvješće je dostupno na poveznicama:

FINANCIJSKI PLAN Marijo Košta 2017.

ObrazacG-FIN-IZVJ-samoZaClanoveListeGrupeBiraca Marijo Košta 2016.

ObrazacIZ-D-1 2016. Košta M.

PROGRAM RADA ZA 2017. god. KOŠTA M.

PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE OD 2013. – 2017. KOŠTA M.

 • Općinski vijećnik Ivica Profaca

Nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Preko Ivica Profaca objavio je godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu. Izvješće je dostupno na poveznicama:

FINANCIJSKI PLAN PROFACA 2017.

ObrazacG-FIN-IZVJ-samoZaClanoveListeGrupeBiraca PROFACA 2016.

ObrazacIZ-D 2016. PROFACA I.

PROGRAM RADA ZA 2017. god. PROFACA I.

PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE OD 2013. – 2017. PROFACA I.


2016.

Financijska izvješća vijećnika za prvih šest mjeseci 2016. godine:

 • Općinski vijećnik Nedjeljko Milin

Nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Preko Nedjeljko Milin objavio je financijsko izvješće za prvu polovicu 2016. godine. Izvješće je dostupno OVDJE

 • Općinski vijećnik Marijo Košta

Nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Preko Marijo Košta objavio je financijsko izvješće za prvu polovicu 2016. godine. Izvješće je dostupno OVDJE

 • Općinski vijećnik Ivica Profaca

Nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Preko Ivica Profaca objavio je financijsko izvješće za prvu polovicu 2016. godine. Izvješće je dostupno OVDJE

Godišnja financijska izvješća vijećnika za 2015. godinu:

 • Općinski vijećnik Nedjeljko Milin

Nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Preko Nedjeljko Milin objavio je godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu. Izvješće je dostupno na poveznici:

NEDJELJKO MILIN – IZVJESTAJ 2015.

 • Općinski vijećnik Marijo Košta

Nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Preko Marijo Košta objavio je godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu. Izvješće je dostupno na poveznicama:

FINANCIJSKI PLAN Marijo Košta 2016

ObrazacG-FIN-IZVJ-samoZaClanoveListeGrupeBiraca Marijo Košta 2015

ObrazacIZ-D-1 2015 Košta M

PROGRAM RADA ZA 2016 god KOŠTA M

PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE OD 2013 – 2017 KOŠTA M

 • Općinski vijećnik Ivica Profaca

Nezavisni vijećnik u Općinskom vijeću Općine Preko Marijo Košta objavio je godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu. Izvješće je dostupno na poveznicama:

FINANCIJSKI PLAN PROFACA 2016

ObrazacG-FIN-IZVJ-samoZaClanoveListeGrupeBiraca PROFACA 2015

ObrazacIZ-D 2015 PROFACA I

PROGRAM RADA ZA 2016 god PROFACA I

PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE OD 2013 – 2017 PROFACA I

Prema odredbama članka 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst i 2/14), političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača, dužni su sastavljati i podnositi financijske izvještaje na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija, neovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda (neovisno je li vrijednost imovine odnosno godišnjeg prihoda uzastopno u prethodne tri godine manja od 230.000,00 kn na razini godine).

Prema odredbama članka 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2015., na političke stranke se odnose odredbe o vođenju poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija. Način vođenja, upis, promjena podataka i brisanje iz Registra, propisani su odredbama članaka 33. do 36. te članka 46. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Skip to content