Category: <span>Posljednje vijesti</span>

Obavijest o provođenju 1. akcije obvezatne  adulticidne dezinsekcije na području Općine Preko u 2021. godini
Objava

Obavijest o provođenju 1. akcije obvezatne  adulticidne dezinsekcije na području Općine Preko u 2021. godini

Obavještavamo Vas da će se u noći 14.06.2021/15.06.2021 započeti sa provođenjem 1. akcije obvezatne preventivne adulticidne dezinsekcije na području Općine Preko. Za provedbu radova koristiti će se isključivo pripravci proizvođača koji su registrirani za ovu namjenu te posjeduju rješenja Ministarstva zdravstva i ostale potrebne dozvole za primjenu u Republici Hrvatskoj. Svi pripravci će se primjenjivati...

Opremanje društvenog doma u naselju Preko
Objava

Opremanje društvenog doma u naselju Preko

Naziv projekta: Opremanje društvenog doma u naselju Preko Nositelj projekta: Općina Preko Ukupna vrijednost projekta: 151.368,75 HRK Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci; 04.05.2020. – 04.11.2021. Kratki opis projekta: Projekt obuhvaća opremanje prostorija društvenog doma u naselju Preko konferencijskim namještajem te audiovizualnom i računalnom opremom. Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je pozitivno doprinijeti razvoju kvalitete životnih...

Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Ugljan
Objava

Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Ugljan

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Ugljan  Nositelj projekta: Općina Preko Ukupna vrijednost projekta: 281.075,00 HRK Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci; 04.05.2020. – 04.11.2021. Kratki opis projekta: Projekt obuhvaća postavljanje igrala poput tobogana, ljuljačke, njihala, klackalice, vrtuljka i edukativnog panela, postavljanje antistres gumene podloge, postavljanje klupa i koševa za otpatke, izgradnju staza...

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko
Objava

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko

Općina Preko poziva udruge sa sjedištem na području općine Preko i/ili koje provode program ili projekt na području općine Preko, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog natječaja, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Preko ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se...

Javni poziv na iskaz interesa za korištenje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Otočka žena“
Objava

Javni poziv na iskaz interesa za korištenje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Otočka žena“

Općina Preko, u sklopu projekta „Otočka žena“ UP.02.1.1.13.0102. sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13., Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0102., objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške starijim osobama i...

Javni poziv na iskaz interesa za korištenje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Otočka žena“ P.02.1.1.13.0102.
Objava

Javni poziv na iskaz interesa za korištenje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Otočka žena“ P.02.1.1.13.0102.

Općina Preko, u sklopu projekta „Otočka žena“ UP.02.1.1.13.0102. sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13., Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0102., objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške starijim osobama i...

Započela edukacija žena u sklopu projekta „Otočka žena“ koji se provodi kroz program zapošljavanja žena Zaželi– faza II
Objava

Započela edukacija žena u sklopu projekta „Otočka žena“ koji se provodi kroz program zapošljavanja žena Zaželi– faza II

Dana 18. siječnja 2021. godine u Vijećnici Općine Preko održan je uvodni sastanak vezano za edukaciju žena u sklopu projekta „Otočka žena“ koji se provodi kroz program zapošljavanja žena Zaželi– faza II. Na sastanku su prisustvovale tri žene koje će biti zaposlene na projektu, voditeljica programa edukacije Ljiljana Grginović iz Pučkog otvorenog učilišta Prizma iz...

Obavijest za umirovljenike
Objava

Obavijest za umirovljenike

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, pravo na novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici čija je mirovina ili ukupni prihod jednak ili manji od 2.000,00 kuna mjesečno, i to po skupinama kako slijedi: skupina – umirovljenici čija je mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.000,00 kuna mjesečno, ostvaruju pravo na novčanu pomoć od 300,00 kuna mjesečno....

Skip to content