Kategorija: <span>Izbori manjine</span>

Izbori za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave
Objava

Izbori za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave

OBJAVA BIRAČIMA Vlada Republike Hrvatske je dana 28. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 5. svibnja 2019. Pozivaju se...

Skip to content