NATJEČAJ za izbor RAVNATELJA/RAVNATELJICE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA DOM NA ŽALU PREKO

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DOM NA ŽALU

Magazin 5

23273 Preko

 

KLASA: 612-13/22-01-11

UR.BROJ: 2198/13-05/1-22-1

Preko, 19. kolovoza 2022. godine

 

Na temelju članka 38.-41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 25.,26. i 27. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Dom na žalu, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Dom na žalu Preko, na temelju Odluke od 11. kolovoza 2022. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

RAVNATELJA/RAVNATELJICE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA DOM NA ŽALU PREKO

Kandidat/Kandidatkinja mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

– Viša ili visoka stručna sprema pedagoške, ekonomske, pravne ili druge društvene struke

– poznavanje jednog stranog jezika

– najmanje jedna (1) godina dana radnog iskustva

– poznavanje rada na računalu

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidat/kandidatkinja treba priložiti:

· dokaz o stručnoj spremi (preslik)

· domovnicu (preslik)

· životopis (izvornik)

· potvrdu o radnom iskustvu (preslik)

· uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) (izvornik)

· prijedlog plana i razvoja Pučkog otvorenog učilišta Dom na žalu Preko u mandatnom razdoblju (izvornik)

Ravnatelj/ravnateljica se bira na vrijeme od četiri godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Pučko otvoreno učilište Dom na žalu, Magazin 5, 23273 Preko, s naznakom «Natječaj za izbor ravnatelja/rvnateljice Pučkog otvorenog učilišta Dom na žalu Preko – Ne otvaraj». Nepotpune i nepravovremene prijave se neće razmatrati.

UPRAVNO VIJEĆE

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA DOM NA ŽALU PREKO


Skip to content