Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023.

Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023.

I.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave drugih obrazovnih materijala za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole s područja Općine Preko u školskoj godini 2022./2023.

 

II.

Općina Preko sufinancirat će nabavu drugih obrazovnih materijala učenicima koji pohađaju osnovnu školu na području Općine Preko, u visini do 400,00 kuna od iznosa cijene nabavljenih drugih obrazovnih materijala roditeljima ili skrbnicima na tekući račun naveden u zahtjevu za sufinanciranje uz predočenje računa za nabavljene druge obrazovne materijale.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici koji imaju prebivalište na području Općine Preko. Zahtjevi za sufinanciranje dostavljaju se do 30. rujna 2022. godine poštom ili osobno u Općinu Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko, ili na e-mail financije@preko.hr.

 

III.

Sredstva za sufinanciranje drugih obrazovnih materijala biti će isplaćena iz Proračuna Općine Preko za 2022. godinu iz Programa socijalne skrbi, stavka Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, podstavka Subvencioniranje školskih udžbenika.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                           Općinski načelnik

                                                                                                                 Jure Brižić


Preuzmite dokumente:

Skip to content