Tko nije dobio spremnik za reciklabilni otpad treba telefonski dogovoriti preuzimanje

Obavještavaju se stanovnici na području Općine Preko koji nisu preuzeli spremnike za reciklabilni otpad da se od ponedjeljka, 6. prosinca, jave na broj 091 286 3776 i dogovore preuzimanje.

Djelatnici komunalne tvrtke Obala i parkovi d.o.o. podijelili su većinu tzv. narančastih spremnika, ali u nekim domaćinstvima nije bilo korisnika komunalnih usluga i oni bi ih trebali preuzeti.

U reciklabilne spremnike odlagat će se plastika, metal, papir, staklo, tekstil, otpadno drvo, a nikako se ne smiju bacati električni i elektronički uređaji, opasni otpad, glomazni, građevinski i tekući otpad.

Usluga pražnjenja i odvoza reciklabilnog otpada NEĆE se naplaćivati, spremnici će se prazniti jednom tjedno, a otpad se može odvajati, ali i ne mora, nego odlagati refužo.

Ako korisnik želi, može u posebne vrećice odvojiti staklene boce od papira ili tekstila, ali to nije nužno. Odvoz reciklabilnog otpada počet će početkom sljedeće godine, o čemu će svi korisnici biti na vrijeme obaviješteni, a od 2022. godine trebao bi se i miješani kućni otpad (stare zelene kante) odvoziti jednom tjedno jer se očekuje da će ti spremnici biti rasterećeni uvođenjem tzv. narančastih.

Osim odvajanja otpada, cilj je i da računi za odvoz miješanog kućnog otpada budu manji jer će se te kante rasteretiti budući da će svaka imati čip koji će se očitati prilikom pražnjenja i korisnici će plaćati prema tome koliko su mjesečno odložili otpada.

Nabavu spremnika za reciklabilni otpad osigurala je Općina Preko, koja se za taj projekt 2018. godine javila na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Skip to content