Opremanje društvenog doma u naselju Preko

Opremanje društvenog doma u naselju Preko

Naziv projekta: Opremanje društvenog doma u naselju Preko

Nositelj projekta: Općina Preko

Ukupna vrijednost projekta: 151.368,75 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci; 04.05.2020. – 04.11.2021.

Kratki opis projekta: Projekt obuhvaća opremanje prostorija društvenog doma u naselju Preko konferencijskim namještajem te audiovizualnom i računalnom opremom.

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je pozitivno doprinijeti razvoju kvalitete životnih uvjeta, društvene infrastrukture i usluga koje se vežu uz navedenu infrastrukturu na području Općine Preko.

Specifični ciljevi:

1) Opremanje društvenog doma u naselju Preko

2) Razvoj kapaciteta za organiziranje javnih događaja i djelovanje organizacija civilnog društva na području općine Preko

3) Razvoj turističkih kapaciteta i kvalitete turističke ponude na području općine Preko.

Očekivani rezultati projekta:

R1) Opremljene prostorija društvenog doma u Preku (I1: Izvršena nabava i postavljanje opreme definirane troškovnikom/specifikacijom opreme za Projekt)

R2) Na području Općine Preko razvijeni kapaciteti za organiziranje javnih događaja i djelovanje organizacija civilnog društva te razvijeni turistički kapaciteti (I2: opremljen objekt društvenog doma dostupan za korištenje od strane OCD-a i svih drugih zainteresiranih korisnika)

R3) Razvijena turistička infrastruktura i kvaliteta turističke ponude na području Općine Preko (I3: opremljen društveni dom dostupan za korištenje turistima i putnicima na području Općine Preko i otoka Ugljana).

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG Mareta

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Skip to content